hero-terms-conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ

เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การรับข้อเสนอ Club Wyndham Asia โดย Club Wyndham offer คุณยืนยันว่า

  1. ท่านมีอายุระหว่าง  26-65 ปี หากอยู่ในอินโดนีเซีย ท่านต้องมีอายุระหว่าง 30-65 ปี
  2. ท่านมีบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของท่านเอง
  3. ท่านต้องนำเอกสารเพื่อยืนยันตัวเองได้แก่ บัตรเครดิตหลัก และบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ ในการเช็คอินเข้าที่พักและก่อนการเข้าร่วมการแนะนำสมาชิกคลับ
  4. หากท่านแต่งงาน หมั้น หรืออยู่ในความสัมพันธ์และพักอยู่ในที่เดียวกัน ทั้งสองฝ่ายต้องเข้าร่วม Club Preview จนจบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
  5. ท่านมีรายได้เฉลี่ย 130,000 บาทต่อเดือน หรือ ต่อปีอยู่ที่ US$ 50,000 + (THB 1,560,000  PHP 2520,000 | THB 1560,000 | IDR 750,000,000  | JPY7,000,000 )

เงื่อนไขของ Club Preview

Club Preview จะเน้นถึงสิทธิประโยชน์ของ Club Wyndham Asia โดย Club Wyndham ซึ่งเป็นสมาชิกคลับวันหยุดในราคาที่จับต้องได้และมีความยืดหยุ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Wyndham Vacation Ownership ซึ่งเป็นบริษัทกรรมสิทธิ์วันหยุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่ Club Preview คุณจะได้รับข้อเสนอสำหรับการเป็นสมาชิก แต่จะไม่มีข้อผูกมัดให้คุณซื้อสิ่งใด

การไม่เข้าร่วม ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือไม่สามารถเข้าร่วม Club Preview เต็มรูปแบบในทุกสาเหตุและทุกกรณี จะส่งผลให้คุณเสียสิทธิ์ในการรับข้อเสนอนี้ และเราจะเรียกเก็บค่าแพ็กเกจเต็มจำนวนจากบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ (โดยหักลบค่าใช้จ่ายของข้อเสนอ Club Wyndham Asia โดย Club Wyndham ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณได้ซื้อไปในตอนแรก) เมื่อยอมรับแพ็กเกจของเรา จะถือว่าคุณอนุญาตให้หักเงินในกรณีดังกล่าว

คุณสามารถดูข้อกำหนดและสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม Club Wyndham Asia Membership ในคำแถลงเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://clubwyndhamasia.com/th/my-membership/publications/pds/  และดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://clubwyndhamasia.com/th/privacy-notice/  หรือโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและจ่าหน้าซองถึง Privacy Officer ของเราที่ PO Box 7493, Gold Coast MC QLD 9726, Australia

นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและการเปลี่ยนกำหนดการ

แพ็กเกจรวมค่าธรรมเนียมการอัปเกรดด้วย จำนวนคืนเพิ่มเติมหรือการคิดเงินเพิ่มตามฤดูกาลจะไม่สามารถขอรับคืนเงินได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้กับบุคคลชื่ออื่นได้ การเปลี่ยนกำหนดการก่อนวันที่เช็กอิน 14 วันขึ้นไป จะมีค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเรียกเก็บในเวลาที่เปลี่ยนกำหนดการ คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดการได้สูงสุด 1 ครั้งต่อการจอง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนกำหนดการหรือยกเลิกภายในช่วง 14 วันก่อนวันที่เช็กอิน การไม่มาเช็กอินในวันที่เช็กอินจะมีค่าปรับเป็นค่าที่พักเต็มจำนวน ซึ่งจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อยอมรับแพ็กเกจของเรา จะถือว่าคุณอนุญาตให้หักเงินในกรณีดังกล่าว

การยืนยันการเข้าร่วม

ต้องยืนยันการเข้าร่วมในช่วง 21 ถึง 14 วันก่อนวันที่เช็กอิน หากเราไม่ได้รับการยืนยัน ที่พักของคุณอาจถูกยกเลิก

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล:  Asia.MiniVacs@clubwyndhamasia.com หรือโทร +63 82 226 1101 (ฟิลิปปินส์) หรือ +65 3138 4483 (สิงคโปร์) สำหรับการสอบถามจากฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย

อีเมล:  CWAmarketing.thailand@clubwyndhamasia.com หรือโทร 091 0351784 หรือ 076 346 752 หรือติดต่อเราทาง Line: @clubwyndhamasia สำหรับการสอบถามจากประเทศไทย

อีเมล: CWAmarketing.indonesia@clubwyndhamasia.com หรือโทร +62 21 50829090 สำหรับการสอบถามจากอินโดนีเซีย

อีเมล: CWA.MarketingJapan@wyn.com หรือโทร 03 52127421 เพื่อสอบถามข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่น

คุณพร้อมที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับ
ช่วงเวลาที่แบ่งปันแล้วหรือยัง?​